Polaritiets massage

Polariteitsmassage is een techniek die een disbalans, ontstaan door psychische, emotionele of geestelijke spanningen (die zich uiten in het lichaam), weer in balans en ontspanning brengt.

Polariteit is het aantrekken en afstoten van tegengestelden: mannelijk en vrouwelijk, + en -, genieten en lijden, spanning en ontspanning, goed en slecht.
Als we deze tegengestelden met elkaar verbinden, wordt de helende, lichaamseigen energie versterkt. Deze massagevorm leert je bewust te worden van eventuele lichaamsblokkades. Die zijn vaak aanwijsbaar en voelbaar (stijve nek, buikklachten, etc)
Een blokkade houdt ook in dat de energie niet kan doorstromen: er ontstaat een opeenhoping van energie, waardoor elders in het lichaam een tekort onstaat.

Met behulp van polariteitsmassage kan deze energie worden vrijgemaakt. Het tekort wordt aangevuld, en het energie-evenwicht wordt hersteld.
Hierbij worden de chakra’s/energiecentra in harmonie gebracht (polariseren) en eventuele blokkades kunnen verdwijnen. Een grotere ontspanning en een beter evenwicht is het gevolg.

Deze massage wordt in een serie van 3 behandelingen van elk 1,5 uur gegeven

Maes Vitaliteit # GSM 06-16608029 # www.maesvitaliteit.nl # ABN-AMRO IBAN NL61ABNA0520706811 # K.v.K. Hilversum nr. 53908325   # AGB code zorgverlener 900027947 # AGB code praktijk 90006894   # lid VNRT lic. nr.900643 # Lid RBCZ lic.nr. 501224R
vnrtUnknownlogo-srbag