Ontspannings massage

Door helende, ontspannende massage merk je soms pas hoe pijnlijk of gespannen je lichaam kan aanvoelen. Klachten die veel voorkomen zijn: nek/schouder/(lage) rugpijn, stress, vermoeidheid, weinig energie, niet lekker in je vel zitten, vaagheid, en angsten.
Deze klachten kunnen vaak signalen zijn van overbelasting van je geest of lichaam. Veel van deze spanningen worden veroorzaakt doordat we gevoelens onderdrukken of er niet bij stilstaan.
Ook preventief kan een aangename ontspannigsmassage zelfs klachten voorkomen, omdat tijdig aandacht wordt besteed aan je lichaam, geest en energieveld.

Er kunnen verschillende technieken gebruikt worden. Het kan een massage van een deel of het gehele lichaam zijn. Het doel is om een diepe ontspanning te bereiken om zo weer even thuis te komen in het lichaam en de innerlijke rust weer te hervinden. De natuurlijke vitaliteit kan hierdoor weer worden aangesproken

Maes Vitaliteit # GSM 06-16608029 # www.maesvitaliteit.nl # ABN-AMRO IBAN NL61ABNA0520706811 # K.v.K. Hilversum nr. 53908325   # AGB code zorgverlener 900027947 # AGB code praktijk 90006894   # lid VNRT lic. nr.900643 # Lid RBCZ lic.nr. 501224R
vnrtUnknownlogo-srbag