Holistische visie

Wat is holistische visie?

De holistische visie gaat ervan uit dat wij bestaan uit een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel energieveld. Als je op een van deze niveaus geraakt wordt werkt dat door op alle niveaus.. Fysieke klachten zijn niet op zichzelf staande verschijnselen, ze hebben invloed op of kunnen uitingsvormen zijn van wat zich op andere niveaus afspeelt.

Door bewust te worden van de wisselwerking tussen denken, voelen en lichaam krijg je een instrument in handen waardoor je meer in balans kunt komen en blijven.

De realiteit van het leven:
In een hectischer samenleving waar een scala van klachten uit spanning en stress voortvloeit, is het nodig dat je, om vitaal te blijven, nadrukkelijk tijd neemt voor jezelf.

Jaarlijks meldt 2 tot 4 procent van de werkende populatie zich ziek vanwege stress op het werk. Zo´n 15 procent krijgt door het werk klachten aan arm, nek of schouder, die tot beperkingen leiden. (TNO rapport 2006 in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft een onderzoek naar gezondheidsschade en kosten, die het gevolg zijn van psychosociale arbeidsbelasting en lichamelijke klachten aan arm, nek en schouder (RSI))

Maes Vitaliteit # GSM 06-16608029 # www.maesvitaliteit.nl # ABN-AMRO IBAN NL61ABNA0520706811 # K.v.K. Hilversum nr. 53908325   # AGB code zorgverlener 900027947 # AGB code praktijk 90006894   # lid VNRT lic. nr.900643 # Lid RBCZ lic.nr. 501224R
vnrtUnknownlogo-srbag